Behandlingsmetoder

MEDICINSK TRÄNINGSTERAPI (MTT)

Medicinsk Träningsterapi (MTT) är en aktiv rehabilitering av olika patientkategorier inom ortopedi, neurologi, hjärt-kärl och lungmedicin. Genom att dosera övningar rätt kan patienter sättas direkt i ett uppträningsprogram för behandling av smärta, nedsatt rörlighet, ökad rörlighet och styrka samt förbättrad funktion i det dagliga livet.

MTT används både inom elitidrotten och för vardagsmotionären med akuta eller kroniska smärttillstånd.

www.holteninstitute.com